ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 06:14
ސިޓީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލްވަރޭޒް، ހާލަންޑާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ
ސިޓީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލްވަރޭޒް، ހާލަންޑާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ފަހަތުން އަރާ ތިން ލަނޑު ޖަހައިގެން މޮޅުވެ، ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ސިޓީ އަށް
 
ސިޓީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަސް މެޗުންވެސް މޮޅުވި

ފަހަތުން އަރާ ތިން ލަނޑު ޖަހައިގެން މޮޅުވެ, ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގްރޫޕް ޖީގެ އެއްވަނަ، ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ހޯދައިފިއެވެ.

ގްރޫޕްގެ ދެވަނާގައި އޮތް ޖަރމަނީގެ އާރުބީ ލައިޕްޒިގާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނިކުމެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ސިޓީއަށް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ދެ ލަނޑު ޖަހާ ސިޓީގެ އިތިއްހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުން މާޔޫސްކޮށްލީ އާރުބީ ލައިޕްޒިގުންނެވެ. އެއީ 13 ވަނަ މިނިޓާއި, 33 ވަނަ މިނިޓްގައި އޮޕެންޑާ ޖެހި ދެ ލަނޑުން ލީޑެއް ހޯދައިގެންނެވެ.

Advertisement

ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮތް އާރުބީ ލައިޕްޒިގް ކޮޅަށް ސިޓީން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ނުވަވަނަ މިނިޓްގައި ހާލަންޑެވެ. ހާލަންޑް ލަނޑު ޖަހަން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްފަހު, ސިޓީއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ އިނގިރޭސި މިޑްފީލްޑަރ ފޮޑެން އެވެ. އަދި ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ސިޓީއަށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ކަށަވަރުކޮށްދިނީ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ހޫލިއަން އަލްވަރޭޒް އެވެ. އަލްވަރޭޒް ސިޓީ މޮޅުކޮށްދިނީ މެޗުގެ ފުރިހަމަވަގުތު ހަމަވާން ތިން މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ސިޓީން ގޭމް އަނބުރާލުމުގައި ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ހަތިޔާރަކަށްވީ އަލްވަރޭޒްއާއި ޑޮކޫ އެވެ. އެ ދެކުޅުންތެރިންވެސް ނިކުތީ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ.

މެޗުގައި ހާލަންޑް ޖެހީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޭނާގެ 40 ވަނަ ގޯލެވެ. އެންމެ އަވަހަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި 40 ގޯލް ހަމަކުރި ކުޅުންތެރިއަކީ މިހާރު ހާލަންޑެވެ. އޭނާ 40 ގޯލް ހަމަކުރީ 35 މެޗުންނެވެ. ސިޓީއާއި, އާރުބީ ލައިޕްޒިގް މެޗަށް ނިކުއިންއިރު ދެޓީމަށްވެސް އޮތީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީން ވެފައެވެ. ސިޓީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލީ ފަސް މެޗުންވެސް މޮޅުވެ, 15 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އާރުބީ ޕައިޕްޒިގް ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ 9 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް