ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:34
ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތޯމަސް މުލާ
ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތޯމަސް މުލާ
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ބަޔާންގައި މުލާ އަކީ އާދައިގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ނޫން: ފްރެއުންޑް
 
ފެރެއުންޑް ވިދާޅުވީ، މުލާ އާއެކު ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އޭނާ އަކީ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާ ތަފާތު ކުޅުންތެރިޔަކަށްވުން ކަމަށް

ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފޯވާޑު، ތޯމަސް މުލާ އަކީ އެ ކުލަބުގައި އާދައިގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ނޫން ކަމަށް، ބަޔާންގެ ޑައިރެކްޓަރު ފްރެއުންޑް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ބަޔާންގައި މުލާގެ މުސްތަޤުބަލާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ބަޔާނާއެކު މުލާ ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު އޭނާ ވަނީ އައު ކޮށްފަ އެވެ. އެފަހަރު އޭނާ އެއްބަސްވުން އައު ކުރީ ދެ އަހަރު ދުވަހަށެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާ އަކުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ފްރެއުންޑް ވިދާޅުވީ، މުލާ އާއެކު އަންނަ ހަފުތާގައި މަޝްވަރާ ކުރުންތައް ފަށާނެ ކަމަށާއި، އޭނާ ނިސްބަތް ވަނީ ބަޔާނަށް ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ފެރެއުންޑް ވިދާޅުވީ، މުލާ އާއެކު ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އޭނާ އަކީ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާ ތަފާތު ކުޅުންތެރިޔަކަށްވުން ކަމަށެވެ. ބަޔާނާ، މުލާއާ ދެމެދު އޮތީ ވަރަށް ޚާއްސަ ވާހަކަތަކެއް އަދި ތާރީޚެއްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، މުލާ އަކީ ބަޔާނަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 34 އަހަރުގެ މުލާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ބަޔާނުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ބަޔާނުން އޭނާ އަށް ހުށަހަޅާނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، މުލާ އެކަމަށް އެއްބަސްނުވެއްޖެ ނަމަ، އިތުރު އެއް އަހަރަށް ނަމަވެސް އޭނާ ބަހައްޓަން އެ ކުލަބުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މުލާ އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށީ ވެސް ބަޔާނުންނެވެ. މިހާތަނަށް އެ ކުލަބުގައި ހޭދަކުރި 16 ސީޒަންގައި މުލާ ވަނީ، ބަޔާނަށް 680 މެޗު ކުޅެދީ 237 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ 32 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖަރުމަނު ލީގު، ޖަރުމަނު ކަޕް، ޖަރުމަނު ސުޕަ ކަޕް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް