ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:15
ހަރަމްފުޅު
ހަރަމްފުޅު
ސައުދީގެޒެޓް
އުމްރާގެ އަޅުކަންތަކަށް ފަސޭހަ ވަގުތުތައް
އުމްރާގެ އަޅުކަމުގައި ހިމެނޭ ރުކުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަވާނެ ގަޑިތައް ހާމަކޮށްފި
 
މި ދުވަސްވަރަކީ މައްކާގެ މޫސުންވެސް ވަރަށް ރީތި ދުވަސްވަރެއްކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި

އުމްރާގެ އަޅުކަމުގައި ހިމެނޭ ރުކުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަވާނެ ވަގުތުތައް، ސައޫދީ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓަރު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު، ތައުފީގު އައްރާބިއާ އެކްސް ޕްލެޓްފޯމްގައި ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވާގޮތުން ތަވާފްކޮށް ހެދުމަށް ހެނދުނު އެންމެ ފަސޭހަވާނީ ހަތްގަޑިބަޔާ ދިގަޑިބަޔާ ދެމެދުގެ ވަގުތުތަކުގައެވެ. އަދި ރޭގަނޑު އެންމެ ފަސޭހަވާނީ އެގާރައިން ފެށިގެން ދަންވަރު ދޭއްޖެހުމާ ހަމަޔަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވާގޮތުގައި، އެންމެ ބައިބޯނުވާނެ ދުވަސްތަކަކީ؛ އާދީއްތަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހެވެ.

ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓަރ މިފަދައިން ގަޑިތައް ހާމަކޮށްދެއްވާފައި ވާއިރު، މި ދުވަސްވަރަކީ އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މައްކާއަށް ޖަމާވަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.

މިނިސްޓަރު ރާބިއާ އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވާގޮތުގައި، މިދުވަސްވަރަކީ މައްކާގެ މޫސުންވެސް ވަރަށް ރީތި ދުވަސްވަރެއްކަމުން، އުމްރާވެރިންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ވަނީ މަގު ތަނަވަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް