ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:43
ބްރެޒިލްގެ ފޯވަޑް ވިޓޯ ރޯކް
ބްރެޒިލްގެ ފޯވަޑް ވިޓޯ ރޯކް
ގޫގުލް
ބާސެލޯނާ
ވިޓޯ ރޯކް ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ލަލީގާއިން ބާސެލޯނާ އަށް ހުއްދަދީފި
 
ގަވީ އަށް ނުކުޅެވޭނެތީވެ، މުސާރައިގެ 80 ޕަސެންޓް ފްރީވާނެ

ބްރެޒިލްގެ ފޯވަޑް ވިޓޯ ރޯކް ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ސްޕެނިޝް ލީގުން ބާސެލޯނާ އަށް ހުއްދަދީފި އެވެ.

މިއީ އެ ކުލަބުގެ މިޑްފީލްޑަރު ގަވީ ސްޕޭނުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެ މި ސީޒަނުގެ ބާކީބައިގައި ނުކުޅެވޭނެކަން ޔަގީންވުމާއެކު ދިން ހުއްދައެކެވެ. ސަބަބަކީ އިތުރު ކުޅުންތެރިއަކު ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް ބާސެލޯނާއިން އެދިފައިވުމާއި ގަވީގެ މުސާރައިގެ 80 ޕަސެންޓް އައު ކުޅުންތެރިއަކު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެތީ އެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ވިޓޯ ރޯކް ބާސެލޯނާ އަށް އައުމަށް ކުރިން ވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އެވެ. ނަމަވެސް މިކަން މުޅިން ހަމަޖެހިގެންދާނީ ބާސެލޯނާއިން ދައްކަންޖެހޭ 40 މިލިއަން ޑޮލަރު އެ ކުލަބަށް ދެއްކޭނެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އެވެ.

ގަވީ އަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިން ބާސެލޯނާއިން އަންނަނީ ޖެނުއަރީ މަހު މިޑްފީލްޑަރަކު ގެނައުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން އެ ކުލަބުން ވިސްނަމުންދާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އާޖެންޓީނާގެ ލެސޮލްސޯ އާއި ރެއާޅް ސޮސިއޭޑާޑްގެ ޒުބިމެންޑީ ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް