ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 05:32
ލީގުގައި މާޒިޔާއާއި ޔޫވީ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރަނީ: ފޮޓޯ-އެފްއޭއެމް
ލީގުގައި މާޒިޔާއާއި ޔޫވީ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރަނީ: ފޮޓޯ-އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލީގުގެ ތިން ބުރު ކުޅުމުގެ ގާބިލްކަމެއް ކްލަބްތަކާއި އެފްއޭގައިވެސް ނެތް!
 
ދެޓީމް މިހާރުވެސް ވަނީ ލީގުން ވަކިވެފަ

ބަނގުރޫޓް ވެފައިވާ އެފްއޭއެމްއިން ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ތިންވަނަ ބުރު ނުކުޅެން ނިންމައިފިއެވެ.

ނަމަވެސް އެނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތައް ތަމްސީލްވާގޮތަށް އޮތް އެކްސްކޯއިން އެގޮތަށް ފާސްކޮށްގެންނެވެ. ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ތެރެއިން އެނިންމުން ނިންމީ އެފްއޭއެމް އިން ބުނި ގޮތުގައި ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. ތިން ބުރު ކުޅޭގޮތަށް ރާވާފައިވާ ލީގުގެ ފަހު ބުރު ނުކުޅެން ނިންމިއިރު, ދެ ޓީމެއް މިހާރުވެސް ވަނީ ލީގުން ވަކިވެފައެވެ. 80 ވަރަކަށް ދުވަހަށް ފަހު ލީގު އަލުން ފެށިއިރު ކްލަބް ވެލެންސިޔާއިން އޮތީ ލީގުގައި ވާދަކުރެވެން ނެތްކަން އަންފާގައެވެ. ލީގު ފެށިފަހުން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިންވެސް ލީގުގައި އިތުރަށް ވާދަކުރެވެން ނެތްކަން އަންގާ ލީގުން ވަކިވިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން ލީގުގައި ވާދަކުރިޔަސް ކިރިޔާ ޓީމް ހަމަވަނީއެވެ.

Advertisement

ކްލަބްތައް ލީގުން ވަކިވީ މާލީ ހާލަތު ތަންނުދޭތީއެވެ. އަދި ލީގުގައި ވާދަކުރަމުންދާ ގިނަ ޓީމްތައްވެސް އޮތީ މާލީ ގޮތުން އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައެވެ. އެހާލަތަށް ކްލަބްތައް ދިއުމުގައި އެފްއޭއެމްއަށް ބަރޯސާވުމާއި, އެފްއޭއެމްއިން ދޭން އެއްބަސްވި ފައިސާ ނުދިނުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ކްލަބްތަކަށް ދޭން ނިންމި ފައިސާ ދިނުމުގައިވެސް ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ބައެއް ކްލަބްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެފްއޭއެމް ދަރަނިވެރިވެ ބަނގުރޫޓް ވެފައި އޮތުމެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވުމާއި, މީގެކުރިން އެއިދާރާއިން ގެނައި ކޯޗުންނަށް މުސާރަ ނުދީ އޮތް މައްސަލަތައް ބަލާ ފީފާއިން ޖޫރިމަނާއާއެކު މުސާރަތައް ދޭން އެންގުމެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކަށްވެސް ދަރާފައި އޮތުމާއި, އެކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ކޯޓްގެ ހުކުމްތައް އޮތުމެވެ.

ލީގު ދެބުރާ ހަމައިން ނިންމާލަން ނިންމިއިރު ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ އީގަލްސް އެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ އަދަދު ހަމަކުރާއިރު ލީގު ދިފާއުކުރުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއަށް އެބައޮތެވެ. މީގެކުރިން 2021 ވަނަ އަހަރު ވެސް ލީގުގެ ތިންވަަނަ ބުރު ނުކުޅެ, ލީގު ނިންމާލިއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އެހާލަތު އައީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް