ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:57
އިސްރާއީލުގެ ރަށްވެހިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުން
އިސްރާއީލުގެ ރަށްވެހިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިސްރާއީލު މީހުން ރާއްޖެއައުން
އިސްރާއީލު ރަށްވެހިން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން، ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
 
އެ ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅީ 1000 ސޮޔާ އެކުގައި
 
ދަ ދުވަހު އޮތް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ ޕެޓިޝަން ފާސްކުރުމަށް

އިސްރާއީލު ރަށްވެހިން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެ ޕެޓިޝަންގައި އެދިފައި ވަނީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީން ނައްތާލަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގަމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން، އިސްރާއީލުގެ ރަށްވެހިން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްޓުވާދިނުމަށެވެ.

އެ ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅީ 1000 ސޮޔާ އެކުގައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް މިހާރު އެ ޕެޓިޝަނަށް އެއަށް ވުރެ ގިނަ ސޮއި ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބުދަ ދުވަހު އޮތް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ ޕެޓިޝަން ފާސްކުރުމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އިސްރާއީލު ޕާސްޕޯޓާއި، އިސްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުން ހުއްޓުވައިދެއްވުން އެދި ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީންވެސް ބަލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން މަނާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް