ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:21
ޖަޕާނުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ވައިސް މިނިސްޓަރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ޖަޕާނުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ވައިސް މިނިސްޓަރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޖަޕާނުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ވައިސް މިނިސްޓަރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ފާއިތުވި ތިން އަހަރު، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ޖަޕާނުން ވެދީފައިވާ އެހީއަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި
 
ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވި

ޖަޕާނުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ވައިސް މިނިސްޓަރ ފޯ ފޮރިން އެފެއަރޒް، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ކޮމުރާ މަސަހިރޯ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމްގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ވައިސް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށެވެ. އޭނާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކުރާ ގޭގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރާއްޖެއާ ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ރަހުމަތްތެރި ގުޅުން ފާހަގަކުރައްވައި، ޖަޕާނުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ވެދޭ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަސްލަމް ވަނީ، ޖަޕާން ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޚާއްސަކޮށް، ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން، ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ޖަޕާނުން ވެދީފައިވާ އެހީ އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ، ޖަޕާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، އިގްތިސާދީ ދާއިރާގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާ ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ރަހުމަތްތެރި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމުގެ މުހިއްމުކަން، ޖަޕާނުގެ ޕާލިމަންޓްރީ ވައިސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ގުޅުން ބަދަހިކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކައުންސިލުތަކުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައަށް އެވްރެޖުކޮށް 5000 ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއް ގެނައުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި: ސައުދު
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގައިފި
ދެވަނަ ފަހަރަށް އައްޔަނުކުރި ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުން ފަސްކޮށްފި
އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފަސޭހައިން އެކައުންޓު ހުޅުވޭގޮތް ހަދަންޖެހޭ: ހަބީބު
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރުން - އެމްޑީޕީން ގެންދިޔަ މެމްބަރުންނާއެކު ވެސް ހަމަވީ 23 މެމްބަރުން
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން އެޖެންޑާކޮށް، ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ 28 ޖެނުއަރީ ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި
އަދުރޭ ހިމެނޭހެން 13 މެމްބަރަކަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޓިކެޓް ލިބިއްޖެ