ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:42
ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ ލެރޯއީ ސާނޭ
ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ ލެރޯއީ ސާނޭ
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ސާނޭގެ ފޯކަސް އޮތީ ސީޒަނަށް، އެއްބަސްވުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާނީ ފަހުން!
 
އަބަދު ވެސް އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް އޮންނާނީ ބަޔާނަށް ކަމަށް ސާނޭ ވަނީ ބުނެފައި

މިވަގުތު ފޯކަސް އޮތީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަނަށް ކަމަށް، ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ ލެރޯއީ ސާނޭ ބުނެފި އެވެ.

ސާނޭ މިހެން ބުނީ، ބަޔާންގައި އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކުން އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން އަންނަ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އެގޮތުން، ސާނޭގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔާނުން ކުރަމުން އައި ނަމަވެސް، އެކަމުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ ވާހަކަތައް ބަޔާނުން ވަނީ ދޮގު ކޮށްފަ އެވެ. ބަޔާންގެ ޑައިރެކްޓަރު ފްރެއުންޑް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން، އައު އެއްބަސްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ސާނޭ އާއެކު ކުރުމަށް ބަޔާނަން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސާނޭ ބުނީ، މިހާތަނަށް އެކަމުގައި ވަކި އެއްވެސް ގޮތެއް އޭނާ ނިންމާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއްބަސްވުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ބަޔާނުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ފޯކަސް ކުރަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަނަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އަބަދު ވެސް އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް އޮންނާނީ ބަޔާނަށް ކަމަށް ސާނޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ކަންތަކުގައި ވެސް، އޭނާ އަށް އެންމެ އިސްވާނީ ބަޔާންކަން ފާހަގަކޮށް ސާނޭ ބުނީ، އެކަމާ އެއްވެސް ދެބަސްވުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގައި ހުރުމަށްފަހު ސާނޭ ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ބަޔާނާއެކު ސާނޭ މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް ބަޔާނުން ބޭނުންވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްވުން އައުކޮށް، ސާނޭ ކުލަބުގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. މިވަގުތު ބަޔާނުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެމުން އަންނަނީ ވެސް، ސާނޭގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ކަމަށް އެ ކުލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ބުނެފަ އެވެ.

ސާނޭ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން، 151 މެޗުގައި 47 ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ. ބަޔާނާއެކު އޭނާ ވަނީ ހަތް ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް