ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:05
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަދި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަދި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
އެންރީކޭގެ ވާހަކަތަކަށް އެމްބާޕޭގެ ރައްދު: ހުރިހާ ކޯޗުންނާއެކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް!
 
އެމްބާޕޭ ބުނީ، އެންރީކޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެސްޖީ އަށް އައި ދުވަހު ވެސް، އޭނާއާ އެއްވެެސް މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށް

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭގެ ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނުމުން، އެމްބާޕޭ އެކަމަށް ރައްދު ދީފި އެވެ.

އެންރީކޭ އެހެން ބުނެފައި ވަނީ،  ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން ރެއިމްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. އެ މެޗުގައި އެމްބާޕޭ ވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހައި، ހެޓްރިކް ހަމަކޮށްފަ އެވެ. މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އެންރީކޭ ބުނީ، އެމްބާޕޭގެ ކުޅުމާ މެދު އޭނާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. މެޗުގައި އެމްބާޕޭ ތިން ލަނޑު ޖެހިކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް އެންރީކޭ ބުނީ، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އެންރީކޭ ދެކޭ ގޮތުގައި އެމްބާޕޭ އަށް ޕީއެސްޖީގެ ޓީމަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވެވޭނެ އެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އެންރީކޭ ބުނީ، އެމްބާޕޭ އަކީ މަތީ ފަންތީގެ ކުޅުންތެރިޔެެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ފަރާތުން އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ކަންކަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންރީކޭ ބުނީ އެކަމާ ގުޅިގެން އެމްބާޕޭއާ ތަފްސީލު ގޮތެއްގައި އޭނާ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށާއި، އެ ވާހަކަތައް މީޑިއާގައި ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެެވެ.

Advertisement

އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުން އެމްބާޕޭ ބުނީ، އެންރީކޭގެ އެ ވާހަކަތައް އޭނާ ނަގަން ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، ކޯޗެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ބުނާ އެއްޗެއް އޭނާ އަށް އިނގޭ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އެމްބާޕޭ ބުނީ، އެންރީކޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެސްޖީ އަށް އައި ދުވަހު ވެސް، އޭނާއާ އެއްވެެސް މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން، މިހާތަނަށް އޭނާ އަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ހުރިހާ ކޯޗުންނާއެކު ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އެމްބާޕޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މި ސީޒަންގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 15 މެޗުން އެމްބާޕޭ ވަނީ 15 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 13 ލަނޑަކީ ފްރާންސް ލީގުގައި އޭނާ ޖަހާފައިވާ ލަނޑެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު އެމްބާޕޭ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު، އެ ކުލަބުން އަންނަނީ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އައިއިރު އެކަމުގައި އެމްބާޕޭ ވަކި ގޮތެއް ނިންމައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް