ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:02
ނިމުނު ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޚާރިޖީ ޓީމާއެކު
ނިމުނު ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޚާރިޖީ ޓީމާއެކު
އަބްދުﷲ ޝާހިދު / ޓްވިޓަރ
ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ވަރަށް ކާމިޔާބު
ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ހާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވޭ: ޝާހިދު
 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ތަނެއް
 
ޚާރިޖީ ޓީމަކީ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ޓީމެއް

ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ހާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށް ނިމުނު ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޚާރިޖީ ޓީމަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ތަނެއް ކަމަށާއި، ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބުނުކަމީ ލިބުނު ޚާއްސަ ފަޚުރެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން އިތުރަށް ޚާއްސަވެގެން ދިޔައީ ޓީމް ޚާޜިޖީއިން މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުނު ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްއާއި، ދެއްކި ހުނަރާއި، ކޮންމެ ގޮންޖެހުމަކާވެސް ކުރިމަތިލި ކުޅަދަނާކަން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޚާރިޖީ ޓީމަކީ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު އެކުގައި ހޯދުނު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކާމެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ހާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި އެންމެ ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން ކުރި އެއް މަސައްކަތަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމުކުރުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ 193 ގައުމުގެ ތެރެއިން 95 ގައުމަކަށް ކުރިން ވިސާނެތި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިސަރަހައްދުގައި އެންމެ ބާރު ގަދަ ޕާސްޕޯޓް އޮތީ ދިވެހިންގެ އަތުގައިކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު ފެންނަނީ ކުރިން އަޅުވާފައި އޮތް ފިލްމެއް، އަލުން އެ ފިލްމު ބަލާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއްނުވޭ - ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
މިސަރުކާރުވަނީ ގައުމު، ފާލުން ނައްޓުވާލާފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރަމަޟާން މަހު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ، އެތައް ބަޔެއްގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުން: ޝާހިދު
ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ޝާހިދު ހުންނަވައިގެން ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް ޞާލިޙު
އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު، ޝާހިދު ވާދަކުރައްވަނީ