ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 15:15
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މުއިއްޒު މޭޔަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން
ރައީސްގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށްވެފައި ވަނިކޮށް މުއިއްޒު މޭޔަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމަށްފަހު މޭޔަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާއި ހަވާލުކުރެއްވި
 
މުއިއްޒު ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާނީ ހަވީރު 4:45 ގައި

އިންތިހާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ރައީސްގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ 2 ގަޑި އިރު ކުރިން މޭޔަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރެެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:45 ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުން، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ފަހުން ވެސް މޭޔަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދުރުވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ކަމުން މިއަދު އެމަނިކުފާނު އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ. މި ފުރުސަތުގައި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ ކައުންސިލަރުންނާއި، ވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުން އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމަށާއި، ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި، މާލެސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނު މޭޔަރުކަމަށް ހޮވުމަށް ކުރެއްވި ތާޢީދަށާއި، މޭޔަރ ކަމުގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ދެއްވި ތާޢީދާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ޙާސިލް ކޮށްދެއްވުމުގައި ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ، މާތް ﷲ އިރާދަފުޅާއެކު، އެ އުއްމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރިއަށްއޮތް 5 އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ވުމާއިގުޅިގެން ޓްރާންސިޝަން މަސައްކަތަށް ވަގުތު ހުސްކުރެއްވުމަށް މޭޔަރުގެ ޒިންމާތައް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާއި ހަވާލުކުރެއްވިއެވެ. ޒިންމާތައް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް ހަވާލުކުރެއްވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 119 ވަނަ ރަސްމީ އާއްމު ޖަލްސާގައެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސާއި އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މިއަދު ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައެވެ. މި ހަފްލާއަށް 22 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެކަމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް