ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 04:20
ފ. މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް
ފ. މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓް
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓް ހިންގަން ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއަށް
 
ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ދާނަމަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފަށާނެ

ފ. މަގޫދޫގައި ހަދަމުން އަންނަ އެއަރޕޯޓު ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އިން ބުނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ އެއަރޕޯޓު ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އެ ކުންފުންޏަށް މިހާރު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ އެ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތަކީ 230 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށާއި އެތަނުގައި 1800 މީޓަރުގެ ރަންވޭއެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ރީޖަނަލް  އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އިން އިތުރަށް ބުނީ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ދާނަމަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފަށާނެ ކަަމަށެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި މ. މުލީގައި ތަރައްގީކުރާ އެއަރޕޯޓް ނިމި، ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް