ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:39
ޔުނިސެފުން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔުނިސެފުން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ޔުނިސެފް
ޔުނިސެފުން ހިމަބިއްސާއި ރުބެއްލާ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި
 
ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ
 
ޔުނިސެފުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރީ ހިމަބިއްސާއި ރުބެއްލާއިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ވެކްސިންގެ 136,000 ޑޯޒް

ޔުނިސެފުން ހިމަބިއްސާއި އަދި ރުބެއްލާއިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ވެކްސިން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ޔުނިސެފް ރިޕްރެސެންޓޭޓިވް ޑރ. އެޑްވާޑް އެޑައިއެވެ. އަދި، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ ވެކްސިނާ ހަވާލުވެލެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމެވެ.

ޔުނިސެފުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރީ ހިމަބިއްސާއި ރުބެއްލާއިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ވެކްސިންގެ 136,000 ޑޯޒެވެ.

Advertisement

މިއީ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ވެކްސިނެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް