ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:14
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓްވިޓަރ
ސައުދީ ޕްްރޯ ލީގު
ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑާއެކު މޮޅުވެ، އަލް ނަސްރު ދެ ވަނައިގައި
މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު ދެ ވަނައިގައި އޮތީ 13 މެޗުން 31 ޕޮއިންޓާއެކު

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް ވެހްދާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އަލް ނަސްރުން ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގައި ދެމިއޮވެއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އަލް ނަސްރުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އަލް ނަސްރުން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަަހައި، ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 11 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އެލެކްސް ޓެލޭސް އެވެ. އޭގެ ފަހުން 39 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ޢަބްދުﷲ އަލް އަމްރީ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފަށް ނުކުމެ އަލް ނަސްރުން ވަނީ ތިން ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ނަގައިފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. މިއީ އަލް ނަސްރުގައި މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރޮނާލްޑޯ މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި ޖެހި 13 ވަނަ ލަނޑެވެ. މިވަގުތު ލީގުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ލިސްޓުގައި އޮތީ ވެސް ރޮނާލްޑޯ އެވެ. މެޗުގައި އަލް ވެހްދާގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 81 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އަންސެލްމޯ އެވެ.

މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު ދެ ވަނައިގައި އޮތީ 13 މެޗުން 31 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 13 މެޗުން އެ ޓީމު ވަނީ، 10 މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. ދެ މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، އެއް މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް