ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 08:03
ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނިކޮލޯ ފަޖިއޯލީ
ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނިކޮލޯ ފަޖިއޯލީ
ރޮއިޓާސް
ޔުވެންޓަސް
ޔުވެންޓަސްގެ އެއްބަސްވުން ފަޖިއޯލީ އައު ކޮށްފި
 
ޔުވެންޓަސް އާއެކު ފަޖިއޯލީ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިޓަލީގެ މިޑްފީްލްޑަރު ނިކޮލޯ ފަޖިއޯލީ އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޔުވެންޓަސްގެ އެއްބަަސްވުން އައު ކުރިއިރު، އޭނާ ހުރީ ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ސަސްޕެންޝަނެއްގަ އެވެ. ފަޖިއޯލީ އަށް 12 މަސް ދުވަހުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް ދީފައިވާއިރު, އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް ދީ، 12،500 ޔޫރޯ (13،225 ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރި އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ވެސް ފަޖިއޯލީ ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

Advertisement

ޔުވެންޓަސްގެ އެއްބަސްވުން ފަޖިއޯލީ އައު ކުރީ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބޭ ގޮތަށެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އާއެކު އެއްބަސްވުން އައު ކުރީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާން އޮތް ނަމަވެސް، ޔުވެންޓަސް އިން ބޭނުންވީ ދިގު މުއްދަތަކަށް އޭނާ އެ ކުލަބުގައި ބަހައްޓާށެވެ. އެހެންކަމުން، މިހާރު ޔުވެންޓަސް އާއެކު ފަޖިއޯލީ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ފަަޖިއޯލީ ވަނީ މިހާތަނަށް ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެދިން 39 މެޗުން ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

ފަޖިއޯލީ އޭނާގެ ޔޫތު ކެރިއަރު ފެށީ ވެސް ޔުވެންޓަސް އިންނެވެ. އެއަށްފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ސީނިއާ ޓީމުން އޭނާ އަށް ޖާގަ ލިބުނީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ބެޓިންގެ މައްސަލައިގައި ފަޖިއޯލީ އަށް ކޮށްފައިވާ ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް