ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 07:38
އިންޓަ މިއާމީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް މެސީގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ދައްކާލަނީ
އިންޓަ މިއާމީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް މެސީގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ދައްކާލަނީ
ރޮއިޓާސް
އިންޓަ މިއާމީ
އިންޓަ މިއާމީ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި މެސީގެ ބެލޮންޑިއޯ ދައްކާލައިފި
 
އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޓަ މިއާމީގެ ދެ ކޯ-އޯނަރުން ކަމަަށްވާ، ޖޯޖު މާސް، ޖޯސް މާސް އަދި މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު)ގެ ކޮމިޝަނަރު ޑޮން ގާބާ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި

އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހާސިލްކުރި އަށްވަނަ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު، އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ އިންޓަ މިއާމީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ދައްކާލައިފިއެވެ.

ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި މިއާމީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިއު ޔޯކު ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން، އެ ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ވަނީ މެސީގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ދައްކާލާފައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޓަ މިއާމީގެ ދެ ކޯ-އޯނަރުން ކަމަަށްވާ، ޖޯޖު މާސް، ޖޯސް މާސް އަދި މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު)ގެ ކޮމިޝަނަރު ޑޮން ގާބާ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ފްރާންސްގެ ވެރި ރަށް، ޕެރިހުގައި އޮތް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ހަފްލާގައި މެސީއަށް ބެލޮންޑިއޯ ހަވާލުކުރީ، އެ ކުލަބުގެ ރައީސް އަދި ކޯ-އޯނަރު، އިންގްލެންޑުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ބެކަމް ބުނީ، މެސީގެ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީ މިއާމީން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މެސީ ވަނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި އަށް ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 އަދި 2023ގައި ބެލޮންޑިއޯ ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އޭނާއަކީ އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ ހާސިލްކުރި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މެސީއަށްފަހު ދެން އެންމެ ގިނައިން މި އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާާލްޑޯއެވެ. އެއީ ފަސް ފަހަރުއެވެ.

މިއަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު މެސީ ހާސިލްކުރީ ސްޕެއިންގެ ރޮޑްރީ، ބެލްޖިއަމްގެ ކެވިން ޑި ބްރޭނާ، ނޯވޭގެ އާލިން ހާލަންޑް، އަދި ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭއާ ވާދަކޮށެވެ. މެސީ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ގަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް، އާޖެންޓީނާއާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ މެސީއެވެ. ފީފާއިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައި ވަނީވެސް މެސީއެވެ. ކުރީގެ ކުލަބު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އާ އެކު މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މެސީ ވަނީ ފްރާންސް ލީގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް