ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:57
އެހީގެ ތަކެތި މޮރޮކޯ ކުޑަކުދިން ޕިކަޕުން ބާލަން އެހީވަނީ
އެހީގެ ތަކެތި މޮރޮކޯ ކުޑަކުދިން ޕިކަޕުން ބާލަން އެހީވަނީ
މޮރޮކޯ އަށް ދިވެހިންގެ އެހީ
ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މޮރޮކޯ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިންގެ އެހީ!
 
150 އާއިލާ އަކަށް އެހީގެ ސާމާނު ދީފި

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި މޮރޮކޯ އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި 3000 އެއްހާ މީހުން މަރުވިއެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލި އާއިލާތަކެއް ހާލުގައި ޖެހުނެވެ. ގެދޮރު ސުންނާފަތިވެ, ދިރިއުޅުން ޓެންޓްތަކަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. މިއަދުވެސް އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ތިބީ ޓެންޓްތަކުގައެވެ. އެއުނދަގޫ ވަގުތު 50 މިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މޮރޮކޯ ރައްޔިތުންނަށް އެހީގެ އަތް ދިއްކޮށްލި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނެއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަނީ އެހީތެރިކަމުގެ އަތް ދިއްކޮށްލާފައެވެ.

ޚިދުމަތް ޖަމްއިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް, ބިންހެލުމުގައި ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތަކަށް ދިވެހިން ދިން އެހީ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޖަމްއިއްޔާއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު އެޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ މޮރޮކޯގެ "އަސްނީ" ސަރަހައްދުގެ 150 އާއިލާއަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތުން ތިން މީހުން މޮރޮކޯއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް, ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މިވަގުތަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ތަކެތި ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި އެތަކެއްޗާއި, ފައިސާގެ އެހީވެސް ވަނީ އެ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން އެމީހުންނަށް މިވަގުތަށް އެންމެ ބޭނުންވާ، ގަދަ ފިނިން ރައްކާތެރިވާނެ ސާމާނު ހަދިޔާކުރިއެވެ. މިއީ މޮރޮކޯއަށް ފިނި ދުވަސްވަރެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތީ އިންތިހާއަށް ފިނި ދުވަސްވަރެވެ.

Advertisement

ފިނި ހެދުމާއި, ރަޖައާއި, ނިދާނެ ގޮދަޑިއާއި ހެދުން ފަދަ ސާމާނު އެއާއިލާތަކަށް ހަދިޔާކުރިއެވެ. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެހީއެވެ. މީގެތެރޭގައި ގިނަ ރަށްތަކަކުން ހަދިޔާކުރި އެހީ ހިމެނެއެވެ.

ބިންހެލުން އައި އަސްނީ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިންތަކެއް

ފިނިން ސަލާމަތްވުމަށް, ފިނި ހެދުމާއި އެނޫންވެސް ސާމާނު ހަދިޔާކުރީ ޚިދުމަތް ޖަމްއިއްޔާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ފިނިމޫސުމާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ "ފިނިމޫސުމޭ އެކުގައި ވަމާހޭ" ކެމްޕެއިނާވެސް ގުޅިގެންނެވެ. މިކެމްޕެއިން މިއަހަރަށް ލޯންޗް ކުރީ މޮރޮކޯގެ އަސްނީ ސަރަހައްދުގައެވެ. އެހީގެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވުމަށްފަހު މޮރޮކޯގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކުންވެސް އެނބުރި ދިޔައީ ދިވެހިންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ހެޔޮ ދުއާ ކުރަމުންނެވެ. ކުޑަކުދިންވެސް އެއް އަޑަކުން ގޮވަމުން ދިޔައީ "ތެންކްޔޫ މޯލްޑިވްސް" އެވެ.

އެހީގެ ސާމާނުގެ އިތުރުން އަސްނީ ސަރަހައްދުގެ ޓެންޓާއި, ފޭލިގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަންވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ދީފައެވެ. އަދި އިތުރު ދެ އަވަށަކަށް މިއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެހީތެރިކަންވެސް ޚިދުމަތް ޖަމްއިއްޔާއިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުނު މޮރޮކޯ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެހީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް