ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:05
"ޗައިނީސް އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ސްކީމް" ލިބޭ ދަރިވަރުންނާއި ސްކީމްގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
"ޗައިނީސް އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ސްކީމް" ލިބޭ ދަރިވަރުންނާއި ސްކީމްގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
"ޗައިނީސް އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ސްކީމް"
ޗައިނީޒް އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ސްކީމް ލިބޭ ދަރިވަރުންނާއި ސްކީމްގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި
 
ޗައިނާ އިން ތައުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ
 
ޗައިނީސް އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެމްއެންޔޫއާއި ޗައިނާ އެމްބަސީން ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގަ
 
"ޗައިނީސް އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ސްކީމް" ދީފައި ވަނީ 13 ދަރިވަރަކަށް

ރާއްޖެ އަަށް ކަނޑައަޅާ ޗައިނާ ސަފީރުގެ ފަރާތުން ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ، "ޗައިނީސް އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ސްކީމް" ލިބޭ ދަރިވަރުންނާއި ސްކީމްގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެކަމަށްޓަކާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އޭ ބްލޮކް އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސްކީމްގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ދަރިވަރުންނާއި ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ވެންގް ލިޒިންއެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާނިސިލަރ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތައުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ވެދޭ އެހީތެރިކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކާ އެ ގައުމުން ވެދޭ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށްޓަކާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދޭދޭ ފަރުދުންގެ ފެންވަރުގައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށް ކުރާ މަަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އާއި ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނީސް އެމްބެސެޑަރގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު "ޗައިނީސް އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ސްކީމް" ދީފައި ވަނީ 13 ދަރިވަރަކަށެވެ. އެ ދަރިވަރުންނަށް މި ސްކީމްގެ ސަބަބުން އެ ދަރިވަރުންނަށް މަންފާ ލިބި، އެ ދަރިވަރުންނަށް ކާމިޔާބު ހޯދަން މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޗައިނާގެ ދީލަތި އެހީއަކީ ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ބިނާ ކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ އާއި މެދު ކުރެވޭ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށްދޭ ކަމެއް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު ޗައިނާގެ ސަފީރު ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން މަތީ ތަޢުލީމަށް އަބަދުވެސް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ ކަމަށެވެ.

ޗައިނީސް އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެމްއެންޔޫއާއި ޗައިނާ އެމްބަސީން ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް