ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:28
މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ނިއުކާސަލްގެ ގޯޑޮން
މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ނިއުކާސަލްގެ ގޯޑޮން
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
މިސީޒަންގެ ލީގުގައި އާސެނަލް ބަލިކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް
 
މެޗު ނިއުކާސަލް ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ން

މިސީޒަންގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާސެނަލް ބަލިކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް, ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ވެއްޖެއެވެ.

ނިއުކާސަލް އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާސެނަލް ބަލިކުރީ 1-0 ނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ގޯޑޮން އެވެ. އެންތަނީ ގޯޑޮން ލަނޑު ޖެހީ 64 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖޮއެލިންޓަން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގައެވެ. ލަނޑު ބަލައިގަތީ ވީއޭއާރުން ވެސް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. މިއީ މިސީޒަންގެ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ 11 މެޗުން އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ބައްޔެވެ ފުރަތަމަ ބައްޔާއެކު އާސެނަލް ވަނީ 24 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ ތިންވަނާގައެވެ. އެއްވަނާގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެމެދު ތިން ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ.

Advertisement

ލީގުގައި އެވަޓަންއާއި ބްރައިޓަން ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. ތާވަލްގެ ފުލުގައި އޮތް ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ވަނީ 2-1 ން ވުލްވްސް ބަލިކޮށްފައެވެ. މިއީ މިސީޒަންގެ ލީގުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ މޮޅެވެ. މޮޅާއެކުވެސް އެޓީމަށް ލީގު ތާވަލްގެ ފުލުން ސަލާމަތެއް ނުވެވުނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް