ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:22
"ވެލްބިއިން ހޭންގްއައުޓް" ސެޝަން
"ވެލްބިއިން ހޭންގްއައުޓް" ސެޝަން
"ވެލްބިއިން ހޭންގްއައުޓް" ސެޝަން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން "ވެލްބިއިން ހޭންގްއައުޓް" ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި
 
ހަރަކާތް ބޭއްވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 
އެ ހަރަކާތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ 8 ސްކޫލަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ
 
ވެލްނެސް ކްލަބްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ފިޓްނެސް ސެޝަންތަކެއް ވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވެލްބިއިން ހޭންގްއައުޓް ސެސަންޝެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ތައުލީމީ ވުޒާރާ އާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ކަމަށް އެ ވުޒާރާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އެ ހަރަކާތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ 8 ސްކޫލަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

Advertisement

އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ސްކޫލްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަލާފާނު ސްކޫލް، ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް އަދި އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ހިމެނެއެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، އެ މައްސަލަތަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކިޔާދީފައިވެއެވެ.

އަދި ވެލްނެސް ކްލަބްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ފިޓްނެސް ސެޝަންތަކެއް ވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމް "ރިވެލި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުފުޅާއެކު ހޫނު ފެނަށް ''މިނެކެ ނުލައި ކޮންމި ކަމަކު ދޮގެ ހެދުމާ އާއްމު ދާ؟''
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާއިރު، "ގައުމިއްޔަތު މާއްދާ" ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: އިހްސާން
ސިޔާސީ ވައުދެއް ފުއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި ސަރުކާރުން ގެއްލުން އެ ދެނީ 95،000 ދަރިވަރުންގެ މުސްތަގުބަލަށް - އެމްޑީޕީ