ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 09:22
ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް
ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް
ފީފާގެ ބަދަލުގައި ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ޔޫއޭފާ، ކޯޗުގެ އެވޯޑް ދޭނެ
 
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ދެން ނުހޮވާނެ

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ބަދަލުގައި ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑްގެ ޕާޓްނަރަކަށް ޔޫރަޕުގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ޔޫއޭފާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅަ މެގަޒިނުން މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ފީފާއާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. މި މުއްދަތުގައި ޔޫރަޕުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެމުން އައި ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެމުން އައީ ފީފާ ބެލޮންޑީއޯގެ ނަމުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެވޯޑްގެ ކޯ އޮގަޒައިރަކަށް ޔޫއޭފާ ހަމަޖެއްސުމުން ދެން މި އެވޯޑް ދިނުމުގައި ފީފާގެ ދައުރެއް ނޯންނާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހޮވާ ކްރައިޓޭރިޔާ އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނާނެ އެވެ.

އަންނަ އަހަރު ފެށިގެން އެވޯޑްގެ ކޯ އޮގަނައިޒަރަކަށް ޔޫއޭފާވުމުން އެ ޖަމާއަތުން ހޮވަމުން އަންނަ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ދެން ނުހޮވާނެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ދޭނީ ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑެވެ.

ޔޫއޭފާގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ހަފުލާގައި ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކޯޗު ހޮވައި އިނާމު ދޭނެ އެވެ.

މިހާތަނަށް މި އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފުލާ ބައްވަމުންދިޔައީ ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޔޫއޭފާއިގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް