ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 22:36
"ކަނބަލުންގެ ހިނގާލުން"
"ކަނބަލުންގެ ހިނގާލުން"
"ކަނބަލުންގެ ހިނގާލުން"
ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން "ކަނބަލުންގެ ހިނގާލުން" ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވައިފި
 
ހިނގާލުން ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔައީ 16:00 އިން 17:45ށް ރަސްފަންނުން ފެށިގެން އާޓިފިޝަލް ބީޗާ ހަމައަށް
 
ކޭކް ޑޯނަރސް އިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގާފަ

ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން "ކަނބަލުންގެ ހިނގާލުން" ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ހިނގާލުމަކީ އިސްރާ އެސޯސިއޭޝަނުން މަހަލްދީބު ޖަމިއްޔާ އާއި ކޭކް ޑޯނާސްގެ އިތުރުން ރައިޓް މޫވްމަންޓްސް އާއި މަމްސް އެއިޑާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ހިނގާލުމެކެވެ. އެ ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިން ތިބީ ފަލަސްތީނާއި އެކުކަން އަންގާދިނުމަށް ތަފާތު އެކި ޕޯސްޓަރތަކާއި މެސެޖުތައް ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ހިފައިގެންނެވެ.

އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ޚާއްސަ މި ހިނގާލުން ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔައީ 16:00 އިން 17:45ށް ރަސްފަންނުން ފެށިގެން އާޓިފިޝަލް ބީޗާ ހަމައަށެވެ.

މި ހިނގާލުމަށް ފަހު އެ ސަރަޙައްދަށް ހިނގާލުމުގެ އެންމެހައި ކަނބަލުން އެއްވުމަށް ފަހު ވަނީ ޚާއްސަ ދުޢާއެއް ކޮށްފައެވެ.

ކޭކް ޑޯނަރސް އިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް