ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:26
މިފްކޯގެ އައު ލޯގޯ
މިފްކޯގެ އައު ލޯގޯ
މިފްކޯ
މިފްކޯގެ ލޯގޯ
މިފްކޯގެ ލޯގޯ ބަދަލުކޮށްފި
 
މި ލޯގޯ ފާސްކުރީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން

މިފްކޯ އިން ދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހިދުމަތްކުރާތާ 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ލޯގޯ ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

މިފްކޯގެ އާ ލޯގޯގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ، އެ ކުންފުނީގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ތާނަ އަކުރުތަކެވެ. މި ލޯގޯ ފާސްކުރީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުންނެވެ. މި ލޯގޯ މި މަހުން ފެށިގެން މިފްކޯއިން ވަނީ ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނީ އަލަށް ތައާރަފް ކުރި ލޯގޯ ފަރުމާކުރީ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުންނާ އެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި، ކުރީގެ ލޯގޯގެ ކުލަތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނީ އެކުންފުނީގެ ބްރޭންޑް "ފަސްމީރު" ގައި ވެސް ދިވެހިވަންތައް އާދަކާދަތަކާއި ސަގާފަތް ހިމެނޭ ފަދަ މަންޒަރުތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހިމަނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިފްކޯ އިން ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުން - މިފްކޯ އަށް ގޯސްވީ ޓްވީޓް ކުރި މީހާ
މަސްވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަޑައިގެން ދެއްވި ޚަބަރަކީ މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރާކަމުގެ ޚަބަރު!
މިފްކޯއިން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޝިޔާމްގެ ދިފާއު- "މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މެންބަރު ވަޑައިގަތަސް އެ މެހެމާންދާރީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ"
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހައި، މަސް ގަންނަ އަގު 20ރ. އަށް ކުޑަކުރަނީ
އަމީރުގެ ރައްދު ޝިޔާމަށް: ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރީ 185 މިލިއަން ރުފިޔާ، މިއަށްވުރެ މާ ދަތީގައިވެސް ފައިސާ ދޫކުރި
މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ހަދިޔާ ފޮއްޓާއެކު ކުރި ޕޯސްޓް ޑިލިޓް ކޮށްލައިފި
މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަނީ، ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާ ސަބަބަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
ކަންބޮޑުވުންތަކަށްފަހު، މަސްވެރިންނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެކަމަށް ބުނެފި