ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:31
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ސައުދީގައި ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވަން ރަސްމީކޮށް ނިންމައިފި
 
ސައޫދީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ އިތުރު ޤައުމަކުން ބިޑު ކޮށްފައި ނެތުމުން

ސައުދީ އަރަބިޔާގައި، 2034 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވަން ރަސްމީކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

މިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރެއްވީ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ)ގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އެވެ. އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ، ފުޓްބޯޅަ އަކީ އެހެން ކުޅިވަރުތައް ފަދައިން މުޅި ދުނިޔެ އެއްބައިވަންތަ ކޮށްދޭ ކުޅިވަރެއް ކަމަށެވެ. ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، ހަމަހިމޭންކަމުގެ މެސެޖުތައް ފޯރުކޮށްދޭން އެންމެ ރަނގަޅު ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށް ވެސް އިންފަންޓީނޯ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، ތަފާތު ސަގާފަތްތަކުން އެންމެން އެކުވެރިކޮށް، އެއްބައިވަންތަ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. 2034 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

Advertisement

އެ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު، ރަސްމީކޮށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ވެސް ސައުދީން އެކަންޏެވެ. ސައޫދީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ އިތުރު ޤައުމަކުން ބިޑުކޮށްފައި ނެތުމުންނެވެ. ސައުދީގެ އިތުރުން އޮސްޓްރޭލިޔާ އިން ބިޑު ކުރާނެކަން އިއުލާނުކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ބިޑެއް ނުކުރެ އެވެ. އެއީ އޭއެފްސީގެ ތާއީދު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ލިބޭނެކަން ޔަގީންވުމުންނެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާ އިން ބިޑުނުކުރަން ނިންމީ އަންގާރަ ދުވަހު، މުއްދަތު ހަމަވާން ގަޑިއިރުތަކަކަށް ވީފަހުންނެވެ. އެކަން ހާމަކޮށް އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ވަނީ ބަޔާނެއްވެސް ނެރެފަ އެވެ.

ސައުދީން އަންނަނީ އެ ޤައުމުގެ ލީގު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއަހަރުގެ ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވަނީ އެ ޤައުމުގަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން 2027 ވަނަ އަހަރު އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ވެސް ބާއްވަނީ އެ ޤައުމުގަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ މުބާރާތަތްތައް ސައުދީގައި ބާއްވަން އެ ޤައުމުން ބޭނުންވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް