raajjemv logo
އިޒްރޭލް-އުރުދުން
އުރުދުންގައި ހުންނަ އިޒްރޭލް އެމްބަސީއަށް ހަމަލާއެއް ދީފި
 
އިޒްރޭލުން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވޭ
 
ދެ މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިޔާތަކުން ބުނޭ
 
އެމްބަސީ މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ
ރުޝްދާ ރަޝީދު
2,065
ކ. މާލެ |
23 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 23:20
އުރުދުންގައި ހުންނަ އިޒްރޭލްގެ އެމްބަސީ
ގޫގުލް

އުރުދުންގައި ހުންނަ އިޒްރޭލްގެ އެމްބަސީއަށް ހަމަލާދިނުމާއި ގުޅިގެން އެމްބަސީ ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

އުރުދުންގެ މީޑިޔާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މިހަމަލާތަކުގައި ދެ މީހަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. އެމްބަސީ ހުންނަ ސަރަހައްދު މިހާރު ވަނީ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން ބަންދުކޮށްފައެވެ.

މިހަމަލާއާއި ބެހޭ ގޮތުން އިޒްރޭލުން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމްބަސީގެ މުއައްޒަފުން އެެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ގެންދަމުންދާކަމަށް ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އުރުދުންގެ މީޑިޔާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ހަމަލާގައި މަރުވެފައިވަނީ އުރުދުންގެ ރައްޔިތަކާއި އިޒްރޭލުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
20%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
80%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް