ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:05
އާރުޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލީ މަނިކު
އާރުޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލީ މަނިކު
ރާއްޖެއެމްވީ
މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ
މޫކޭ އަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީ، މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ
 
މޫސަ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ދަރިފުޅާއެކު ސައިކަލުގައި އިންނަވަނިކޮށް، ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި މީހަކު އޭނާއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް

ރޯޑް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، މޫސާ އަލީ މަނިކަށް ހަމަލާދީ މާރާމަރީ ހިންގި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މޫސަ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ދަރިފުޅާއެކު ސައިކަލުގައި އިންނަވަނިކޮށް، ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި މީހަކު އޭނާއަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީ، މާރާމާރީ ހިންގާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް މޫސާ ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement

އިންޒާރު ދިން މީހާގެ ފޮޓޯއެއް އެ ޓްވީޓުގައި ހިމެނުއްވި ނަމަވެސް، އިތުރު ތަފްސީލެއް މޫސަ ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ އެފަދަ މައްސަލައެއް އެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ މިހާރު ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް