ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 03:09
އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ކުލަބަކަށް ހޮވުނު ބާސެލޯނާގެ ރައީސް އެވޯޑާއެކު
އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ކުލަބަކަށް ހޮވުނު ބާސެލޯނާގެ ރައީސް އެވޯޑާއެކު
ރޮއިޓާސް
ބެލޮންޑިއޯ 2023
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު: އެންމެ މޮޅު ކުލަބަކަށް ބާސެލޯނާ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ
ިމިއީ ސިޓީއިން މި މަގާމު ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި ދެ ވަނަ ފަހަރު

ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ކުލަބަކަށް ބާސެލޯނާ އަދި އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ފުޓުބޯޅަ ކުލަބަކަށް، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ހޮވިއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގައި އޮތް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބާސެލޯނާގެ ފަރާތުން އެވޯޑާ ހަވާލުވީ އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ތިން ތަށި ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ކުލަބުން ވަނީ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް، ސެޕެނިޝް ލީގު އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު މިއަހަރުގެ ފީފާ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ސްޕެއިން ޓީމުގައި ބާސެލޯނާގެ ނުވަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ބެލެންޑިއޯ އެވޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަންގައި އެ ކުލަބުގެ ހަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކުލަބަކަށް ހޮވުނު ސިޓީގެ ފަރާތުން އެވޯޑާ ހަވާލުވީ އެ ކުލަބުގެ ސީއީއޯ ފެރާން ސޮރިއާނޯ އެވެ. ސިޓީން ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ތިން ތަށި ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އިނގގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު، އެފްއޭ ކަޕް އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ބެލެންޑިއޯ އެވޯޑަށް ސިޓީގެ ހަތް ކުޅުންތެރިޔަކު ވަނީ ނޮމިނޭޓުވެފަ އެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ އެވޯޑަށް އެންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ނޮމިނޭޓުވި ކުލަބެވެ.

ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކުލަބަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ހޮވުނީ ވެސް ސިޓީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބްދުﷲ އަޒުމީން
- ކޮމެންޓް