ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:57
އެންކެޓިއާ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މެޗު ބޯޅަ ހިފައިގެން؛ ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
އެންކެޓިއާ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މެޗު ބޯޅަ ހިފައިގެން؛ ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލް އަށް 5 ލަނޑުގެ މޮޅެއް، އެންކެޓިއާ ލީގުގައި ފުރަތަމަ ހެޓްރިކް!
 
އާސެނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 5-0 ން

މިދިޔަ ސީޒަނާއި, މިސީޒަންގައި ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް އާސެނަލް އިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ފަސް ލަނޑުގެ މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާސެނަލްއިން ފަސް ލަނޑުގެ މޮޅެއް ހޯދީ ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުންނެވެ. މެޗުގައި ވިދާލީ ހެޓްރިކް ހެދި އެންކެޓިއާ އެވެ. މިއީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ހެޓްރިކެވެ. އާސެނަލް އަށް މެޗުގައި ފުރަތަމަ ތިން ލަނޑުވެސް ޖަހައިދިނީ އެންކެޓިއާ އެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި އަދި ދެވަނަ ލަނޑާއި ތިންވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު އެވެ. މިއީ އިނގިރޭސި ފޯވާޑް މިސީޒަންގެ ލީގުގައި ޖެހި ފަސް ވަނަ ލަނޑެވެ. ފަސް ލަނޑުވެސް ޖެހީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގައެވެ. އާސެނަލްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ފަބިއޯ ވިއެއިރާ އެވެ. ފަހު ލަނޑު އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހީ ޓޮމިޔާސޫ އެވެ.

މޮޅާއެކު އާސެނަލް ވަނީ ތާވަލްގެ ދެވަނަ އަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ ޓޮޓެންހަމް ގެ ފަހަތުން 24 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެޓީމްގެ ފަރަގަކީ ދެ ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް