ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:27
އައްޑޫގައި ކްރޫޒް ޓާމިނަލަކާއި ޔޮޓު މެރީނާއެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އައްޑޫގައި ކްރޫޒް ޓާމިނަލަކާއި ޔޮޓު މެރީނާއެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް
އައްޑޫ ސިޓީ
އައްޑޫގައި ކްރޫޒް ޓަރމިނަލަކާއި ޔޮޓުމެރީނާއަކާއެކު ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މީގެ ސަބަބުން އައްޑޫގެ އިގްތިސާދަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ
 
މިއީ މިފަދަ ތަފާތު ތިން ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް މަޝްރޫއެއް ހިންގާ ފުރަތަމަ ފަހަރު

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކްރޫޒް ޓަރމިނަލަކާއި ޔޮޓުމެރީނާއަކާއެކު ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެ ކައުންސިލުން މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެއިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެއިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. މި މަޝްރޫއަށް 350 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ލަފާ ކުރެއެވެ.

Advertisement

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކްރޫޒްލައިނާތަކަށް ހާއްސަ ޓާމިނަލަކާއި ޔޮޓް މެރީނާއެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އިއުލާން ކުރިއެވެ. އެ އިއުލާނުގައި ބުނި ގޮތުގައި މި ކްރޫޒް ޓާމިނަލާއި ޔޮޓް މެރީނާ ހަދާނީ ފޭދޫގައެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކްރޫޒް ޓާމިނަލާއި ޔޮޓު މެރީނާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމާއެކު ކޮމާޝަލް އޭރިއާ އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚިދުމަތް ދެވޭނެހެން މަދުވެގެން 100 ކޮޓަރީގެ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ މިއީ މިފަދަ ތަފާތު ތިން ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް މަޝްރޫއެއް ހިންގާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން އައްޑޫގެ އިގްތިސާދަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި މަޝްރޫއު ނިމުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަޒީފާތައް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ އަދި ދެކުނުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެ ސިޓީގައި މިހާރު ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ވަނީ ފަށައިފައެވެ. އެގޮތުން، އެ ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ކޮންމެ މަޝްރޫއެއްގެ ސަބަބުން ވެސް ފަތުުވެރިކަމާއި އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށް ދޮރުހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް