ކ. މާލެ
|
26 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:15
ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމެއްގެ ތެރެއިން
ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމެއްގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ފީފާ
ފީފާ ރޭންކިންގައި އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ ދަށަށް
 
ރޭންކިންގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ 161 ވަނައިގައި

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) ރޭންކިންގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފިރިހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

ފީފާ އިން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެންމެ ފަހުން ރޭންކިން އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެ ރޭންކިންގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ 161 ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ 938.55 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. އެންމެ ފަހުން ފީފާ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ 154 ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ފީފާ އިން އާންމުކުރި ރޭންކިން އެވެ. އޭގެ ފަހުން ރާއްޖެ އަށް ރޭންކިންގައި ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ފަހަތަށް ސޮއްސާލާފައިވާއިރު، މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު އެންމެ ދަށް ރޭންކިން އެވެ.

Advertisement

ފީފާ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ އަށް ދަށް ނަތީޖާއެއް ލިބިފައިވާއިރު، މިއަހަރު އޮތް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އަށް ލިބުނީ ދަށް ނަތީޖާ އެކެވެ. މުބާރާތް ރާއްޖެ އިން ނިންމާލަން ޖެހުނީ ގްރޫޕްސް ސްޓޭޖާ ހަމައިންނެވެ. މިއީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އޭގެ ފަހުން ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބަންގްލަދޭޝާ ދެކޮޅަށް ކުޅެފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ލެގުު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި އެއްވަރުވީއިރު، ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ ވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފީފާ ރޭންކިންގެ 124 ވަނަ އަށް ވެސް ޖެހިލައިފަ އެވެ. ފީފާ ރޭންކިންގައި އެންމެ ދަށްކޮށް ރާއްޖެ ރޭންކު ކުރެވުނީ 1997 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ފަހަރު ރާއްޖެ ރޭންކު ކުރެވުނީ 183 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް