ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 14:36
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކް ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގައި ފެށުން
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކް ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގައި ފެށުން
އެމްއޭސީއެލް
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކް ރާއްޖޭގައި ފެށުން
ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި
 
އަމިއްލައަށް ފަރުވާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ އަޕަރ ކްލާސް އިން ފުލް ފްލެޓް އެނދު ލިބޭނެ
 
މިއީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އާ ބާބެއް ފެށުނު ދުވަސް

ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފިއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ އޮޕަރޭޓަރު މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ލަންޑަން އާއި ރާއްޖެ ގުޅުވައިދޭ ވާޖިން އެޓްލާންޓިކް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރާއްޖެ ގަޑިން ހެނދުނު 07:40ގައި އިފްތިތާޙީ ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު، މިއީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އައު ބާބެއް ފެށުނު ދުވަހެކެވެ. ވާޖިން އެޓްލާންޓިކް މަތިންދާބޯޓު އައުމުން މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ ބޮޑުބެރުގެ ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކާއެކުއެވެ.

މި އެއާލައިންގެ ޚިދުމަތް ހަފްތާއަކު ތިން ފަހަރު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އެ އެއާލައިންގައި ބޮއިންގް 787 ޑްރީމްލައިނާގައި 31 އަޕަރ ކްލާސް، 35 ޕްރީމިއަމް، އަދި 192 އިކޮނޮމީ ޑިލައިޓް، ކްލާސިކް، އަދި ލައިޓް ސީޓް ހިމެނެއެވެ.

ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްއިން ބުނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ އަޕަރ ކްލާސް އިން ފުލް ފްލެޓް އެނދާއި ރޭގަނޑުގެ ކެއުމާއި، ދަތުރުވެރިންނާ ނެޓްވޯކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށެވެ. އަދި ޕްރީމިއަމް ކަސްޓަމަރުންނަށް 38 އިންޗި ސީޓް ޕިޗް އާއެކު ލަގްޒަރީ ލެދަރ އާމްޗެއާއާއި ޕްރިއޮރިޓީ ބޯޑިން އާއި ވެލްކަމް ޑްރިންކްސް ލިބޭނެކަމަށެވެ. ކޮންމެ އުދުހުމަށް ޚިޔާރުކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހިލޭ ކާނާއާއި ބުއިންތަކާއި 300 ގަޑިއިރުގެ މުނިފޫހިފިލުވުން ހިމެނެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ އެންޑް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މަހުޖޫބް ޝުޖާއު ވަނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އޮޕަރޭޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މަޝްހޫރު އަދި ކަސްޓަމަރުން މަރުކަޒުކޮށްފައިވާ އެއާލައިން، ވާޖިން އެޓްލާންޓިކް އަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ފަސިންޖަރުންނަށް ދަތުރުގެ ތަޖުރިބާ މަތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްއާ އެކު ތަނަވަސް ޕާޓްނަޝިޕަކަށް އިންތިޒާރުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު ޖޫހާ ޖާވިނޭން ވިދާޅުވީ، ވިންޓަރ ސަން ޑެސްޓިނޭޝަންސްގެ ކަލެކްޝަން ފުޅާވަމުންދާއިރު، ހަފްތާއަކު ތިން ފަހަރު ދޭ މި ހިދުމަތާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭތީ ފަޚުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއޭސީއެލް އާއި ވާޖިން އެޓްލާންޓިކް ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން ދައްކުވައިދެނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚާއްސަ ތަޖުރިބާތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ވައިގެ ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ކަމުގައިވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައިކޮމިޝަނަރ އޮފް މޯލްޑިވްސް ކެރޮން ރޯސްލާ ވިދާޅުވީ، ވަރޖިން އެޓްލާންޓިކް އިން ހޯމަ ދުވަހު ލަންޑަން އިން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިގަތުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއްކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ އިނގިރޭސި ފަތުރުވެރިންނަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލްކަމަށާއި، އިނގިރޭސިވިލާތް ހިމެނެނީ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގަދަ 3 ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެއާޕޯޓް ސޭފްޓީ އާއި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާ އެކު މިހާރު އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް