ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 18:19
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، ޕާކިސްތާނު ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، ޕާކިސްތާނު ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޕާކިސްތާން - ރާއްޖެ
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، ޕާކިސްތާނު ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުހައްމަދު ފައްޔާޒު ގިލާނީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝާހިދު އެކަން ހާމަކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވަވާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު މިހާރުއޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ސަފީރު ދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޝާހދިު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް