ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 20:00
ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން ފަލަސްތީނާއެކު
ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން ފަލަސްތީނާއެކު
ރާއްޖެއެމްވީ
ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން ފަލަސްތީނާއެކު
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ސިލްސިލާ ހަރަކާތްތަކެއް
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު ތުޅާދޫގެ ބައެއް މަސްދޯނިތަކުން ބޭނި މަހުގެ އާމްދަނީއާއި، ކާރު އަދި ބަގީ ދަތުރުތަކުން ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް ވަނީ ފަލަސްތީނު ފަންޑަށް ހަދިޔާކޮށްފައި
 
މިހާތަނަށް ތުޅާދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުން ޖުމްލަ 91،532ރ ވަނީ ލިބިފައި
 
އަންހެނުންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން މަސައްކަތު ދުވަހެއްވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ބ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ސިލްސިލާގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

ފަަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ތުޅާދޫގައިވެސް ދަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވައި ހިންގަމުންނެވެ.

އެގޮތުން، ހޮނިހިރު ދުވަހު ތުޅާދޫގެ ބައެއް މަސްދޯނިތަކުން ބޭނި މަހުގެ އާމްދަނީއާއި، ކާރު އަދި ބަގީ ދަތުރުތަކުން އެދުވަހު ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް ވަނީ ފަލަސްތީނު ފަންޑަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އަދި ހަމަ އެދުވަހު އެ ރަށުގެ އަންހެނުންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން މަސައްކަތު ދުވަހެއްވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އާދިއްތަ ދުވަހު ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ވަނީ ހެދިކާ މައުރަޒެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ތުޅާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުން ޖުމްލަ 91،532 ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ތުޅާދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ތުޅާދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ ފަރާތުން ކުރިގެންދާ ދިދަ ވިއްކުމުގެ ހަރަކާތާއި، އަންހެނުންގެ ހެދިކާ މައުރަޒާއި، ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރާ ޖަމްބަލް ސޭލް ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން، ތުޅާދޫ ތިން ފިހާރައެއްގައި ފަންޑު ފޮށިތައް ވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް