ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:26
ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާ ހަސަން މަމްދޫހް
ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާ ހަސަން މަމްދޫހް
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ކޭ ޕާކް މައްސަލަ
މަންޑޭއަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖާއާއެކު ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން: ފުލުހުން
 
މަންޑޭއަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އޭނާ ދޮގުކުރޭ
 
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 05 ޖުލައި 2023 ގައި މަންޑޭ ހައްޔަރު ވެސް ކޮށްފައިވޭ
 
ފުލުހުން މި މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު

ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ކޭ ޕާކު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލާގައި ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާ ހަސަން މަމްދޫހަށް ދައުވާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކޭ-ޕާކު މައްސަލާގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީސް (ޕީޖީ)އާއެކު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހަންބޯ މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ފޯޖު ލިޔުންތަކެއް ބޭނުން ކޮށްގެން، މަކަރާއި ހީލަތުން އެޕާޓްމަންޓުތައް ވިއްކައި, ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ތަހުގީގު ކުރަން ފެށި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން 08 މެއި 2023 ގައި ފުލުހުން ވަނީ ކޭ ޕާކު ރެޒިޑެންސްއިން އެޕާޓްމަންޓް ގަނެފައިވާ މީހުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކަން އެންގުމަށް ވެސް އެދިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ދިވެހި ހިއްސާދާރު ކަމަށްވާ މަންޑޭއަށް ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ޖިނާއީ ތަހުގީގު ކުރުމަށް، ހަންބޯ މޯލްޑިވްސްގެ މައި ހިއްސާދާރު ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.

Advertisement

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މަންޑޭގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި، ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެސް ވެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއްގެ ދަށުން 05 ޖުލައި 2023 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާގެ ބަންދަށް ޖަހާފައިވަނީ 15 ދުވަހެވެ. އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، 20 ޖުލައި 2023 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން އޭނާ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖެހިއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އޭނާ ދޫކޮށްލީ 30 ޖުލައި 2023 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އޭގެފަހުން 02 އޯގަސްޓު 2023 ވީ ބުދަ ދުވަހު މަންޑޭގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

މަންޑޭއަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އޭނާ ދޮގުކުރެއެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫއު ހިންގާ ކުންފުނިކަމަށްވާ ހަންބޯ މޯލްޑިވްސްގެ މައި ހިއްސާދާރު އުޅެނީ ފައިސާ ހިފައިގެން ފިލަން ކަމަށްވެސް މަންޑޭ ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި މިކްސްޑް ޔޫސް ރެޒިޑެންޝަލް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަންބޯ ޓެކް ކޮރެއާ އާއި އާބަންކޯއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ 09 އޮކްޓޯބަރު 2016 ގައެވެ. އެ އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، ފްލެޓް ގަންނަން މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް އަދި މާކެޓްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަންބޯ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖެއްސިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް