ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 13:05
މަސްޖިދުލް އަޤްސާ
މަސްޖިދުލް އަޤްސާ
ފަލަސްތީނުގެ ހާލަތު
މަސްޖިދުލް އަޤްސާ މިނިވަންކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް އިއާދަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުސްލިމުންނަށް އޮތް ވާޖިބެއް - ހުތުބާ
 
ގުދުސްގެ ވަށައިގެންވާ ބިމަކީ މާތް ބިމެއް
 
އުންމީދު ކަނޑާ ނުލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވޭ
 
ނިކަމެތިވެފައިވާ މުސްލިމުންނަށްޓަކާ އިޚުލާސްތެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އެކު ދުއާކުރުމަށް ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފަ

ފަަލަސްތީނުގެ މަސްޖިދުލް އަޤްސާ މިނިވަންކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ގެއްލިފައިވާ ހައްގުތައް އަނބުރާ އިއާދަކުރެވޭތޯ ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެއް ކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

މަސްޖިދުލް އަޤްސާގެ މާތްކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ތަނަކީ އެތަނުގެ ވަށައިގެން މާތްﷲ ބަރަކާތް ލެއްވި ތަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތަނުގައި ބަރަކާތް ލައްވާފައި ވަނީ ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ދެއްކެވުމަށްޓަކާ ކަމަށް ވެސް ހުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ހުތުބާގައި އެތަނުގެ މާތްކަން އަންގައިދޭ ހަދީސްތަކާއި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ އަލީގައި އެކަން ތަފްސީލްކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ޤުދުސްގެ ވަށައިގެންވާ ބިމަކީ މާތް ބިމެއް ކަމަށާއި އެއީ ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހިމްގެފާނާއި އެކަލޭފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުން ވަޑައިގެންނެވި ގިނަ ނަބިއްޔުންގެ ފަސްގަނޑުކަމަށް ހުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއީ ސަލާމްލެއްވި ދާއޫދުގެފާނުގެ ވެރިކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ވެރިކަން ކުރެއްވި ރަށްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެއީ ސަލާމްލެއްވި ސުލައިމާން އަލައިއްސަލާމްގެ ބޮޑުވެރިކަން ވެސް ހިންގެވި މާތް ބިން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއީ އިންސާނީ ތާރީޙު ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އެންމެ ބާރުވެރި ވެރިކަން ކަމަށް ވެސް ހުތުބާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުތުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ އިސްލާމީ އުންމަތުގެ އަދާވާތްތެރިން ވަނީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެފައި ކަމަށެވެ. އިންސާނީ ކަރާމާތް ނަގާލާ ދުނިޔެއިން އެކަހެރިކޮށް ހާލުގައި ޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ފަލަސްތީނުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމުންގެ ނަސްލު ނައްޔާލުމަށް ކަމަށާއި މީގެ ދެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ފަލަސްތީނުގެ އަލްމަޤްމަދާނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިން ރަހުމެއް ނެތް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ އަމަލާ އެކަމުގެ ހެއްކަކަށް ފުދޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ހުތުބާގައި އުންމީދު ކަނޑާ ނުލުމަށާއި އަލް މަސްޖިދުލް އަޤްސާ އަށާއި ނިކަމެތިވެފައިވާ މުސްލިމުންނަށްޓަކާ އިޚުލާސްތެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އެކު ދުއާކުރުމަށް ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
33%
0%
67%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ
ޝައުބާން މަސް ވަރަށް ޚާއްސަ، ނޭނގެއޭ ބުނެ ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތުގެ ދުވަސްތައް ނަގާނުލާ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވެ، ނެތިމޮށުމާއި މީހުންގެ އަބުރާ ބެހުމުގެ އަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޙަދީޘްތައް ކިޔުން އާދައަކަށް ހެދުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 21 ދުވަސް އެގޮތުގައި ހޭދަކުރޭ، އާދައަކަށްވުން ވަރަށް ގާތް: ޚުތުބާ
ރުޅިމަޑުކުރަން ޖެހޭ، "ރުޅިމަޑުކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެ"
މުދައްރިސުންނާއި އުނގަންނައިދޭ މީހުންނަކީ އީމާންކަމުގެ ފޭރާމުން ޒީނަތްތެރިވާންޖެހޭ ބައެއް - ހުތުބާ
މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: ޚުތުބާ
ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ އެއްބަޔަކީ އަދުލުވެރި ވެރިން، ވެރިމީހާ ހިންގުންތެރިވެއްޖެނަމަ ގައުމު ތަރައްގީވާނެ: ޚުތުބާ