ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 12:25
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި މަސްތުވާތަކެތި ޓެސްޓް ކުރާ ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި މަސްތުވާތަކެތި ޓެސްޓް ކުރާ ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުން
ޖާޕާނު ސަރުކާރުން އެމްއެންޑީއެފް އާއި ކަސްޓަމްސްއަށް މަސްތުވާތަކެތި ތަހުލީލު ކުރާ ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފި
 
މިއީ ރާއްޖޭގެ މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހަދިޔާ ކުރި ތަކެތި

ޖަޕާން ސަރުކާރުން އެމްއެންޑީއެފް އާއި ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއަށް ޑްރަގް އަދި ޕްރިކަރސަރ ފީލްޑް ޓެސްޓް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

މިތަކެއްޗާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ކަސްޓަމް އަބްދުﷲ ޝަރީފެވެ. މި ތަކެތި ދެ މުއައްސަސާއާ ހަވާލުކުރެއްވީ ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޓަކެއުޗީ މިދޯރީއެވެ.

Advertisement

މިއީ ރާއްޖޭގެ މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހަދިޔާ ކުރި ތަކެއްޗެވެ. މި ގްރާންޓަކީ 38.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގްރާންޓެކެވެ. މި ގްރާންޓުގެ ދަށުން ޑްރަގް ޓްރެފިކިން އާއި ފިޝަރީޒް ދާއިރާގެ ކުށްތައް ދެނެގަތުމާއި ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)ގެ ދަށުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގްރާންޓެކެވެ.

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހަދިޔާކުރި ޑްރަގް އަދި ޕްރިކަރސަރ ފީލްޑް ޓެސްޓް ކިޓުތަކަކީ، މަސްތުވާތަކެތި ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ރިއެޖަންޓް ޓޫލްތައް ހިމެނޭ، ވޯޓަރ ރެސިސްޓަންޓް ކިޓުތަކެކެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ މަރުހަލާއިން މަސްތުވާތަކެތި ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދޭނެ ކިޓުތަކެކެވެ. މި ކިޓުތަކުގެ އެހީގައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތައް ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް