raajjemv logo
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ދިން ހަމަލާ
އެމެރިކާއިން އޮޅިގެން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އަފްޣާނިސްތާންގެ 16 މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
މިހާރު ދަނީ މައްސަލަ ތަހުގީގް ކުރަމުން
އަހުމަދު މުހުސިނު
1,603
ކ. މާލެ |
23 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 04:04
އަފްޣާނިސްތާންގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ގޫގުލް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ހެލްމަންޑް ޕްރޮވިންސުގައި އެމެރިކާއިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އެގައުމުގެ 16 ފުލުހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އަފްޣާން އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

އަފްޣާން ފުލުހުންނަށް އެހަމަލާ އަމާޒުވީ އެމެރިކާއާ ގުޅިގެން ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އޮޅުމަކުން ކަމަށް އަފްޣާން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހެލްމަންޑްގެ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ސަލާމް އަފްޣާން  ވިދާޅުވީ އެހަމަލާގައި އަފްޣާންގެ 16 ފުލުހުން މަރުވި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ދެ ކޮމާންޑަރުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ދެ ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވި ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވެސް ވަނީ އެމީހުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އަފްޣާން ފުލުހުން މަރުވި ކަމަށް އެއްބަސްވެ، މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެހަމަލާގައި މަރުވީ ކިތައް ފުލުހުންކަން އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނުބުނެ އެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނާއި އެމެރިކާއިން މިހާރު ދަނީ އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
23 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 08:27
އަލް މުސްލިމް
ތިމީހުން އޮޅިގެން ނޫން ގޮތަކައް ކަމެއްކުރޭ ތަ ؟ މީހަކު މަރާލަން ވީމަ އަބަދުވެސް އޮޅިގެން ހަމަލާދެވެނީ ތިކަން މުސްލިމުން ކުރިނަމަ އެއީ ޓެރެރިސްޓުން ދޯ