ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 17:11
ޕްރިމިއަރ ކަޕްގައި ކުވެއިތާ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-ކްރިކެޓް ބޯޑް
ޕްރިމިއަރ ކަޕްގައި ކުވެއިތާ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-ކްރިކެޓް ބޯޑް
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އޭސީސީ އަންޑަރ19 ޕްރިމިއަރ ކަޕް
ޕްރިމިއަރ ކަޕް: ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ކުވެއިތު މެޗު ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނު
 
ތައިލެންޑާއި ސިންގަޕޫރު އަތުންވެސް ރާއްޖެ ވަނީ ބަލިވެފައި

މެލޭޝިޔާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭސީސީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޕްރިމިއަރ ކަޕް ރައްޖެއަށް ނިމިއްޖެއެވެ.

މުބާރާތް ރާއްޖެއަށް ނިމުނީ މޮޅުނުވެއެވެ. ފަހު މެޗުގައި ބުދަ ދުވަހު ކުވެއިތާ ވާދަކުރަމުން ދަނިކޮށް, ވިއްސާރަވެ މެޗު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލީއެވެ. މެޗު ހުއްޓާލީ ފުރަތަަމަ ރާއްޖެއިން ކުޅެން އަރައި 18 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 4 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 56 ލަނޑު ހަދާފައި ވަނިކޮށެވެ. މެޗު ހުއްޓާލުމުން ކޮންމެ ޓީމަކަށް ލިބެނީ އެއް ޕޮއިންޓެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ބަލިވެފައިވާތީ ސެމީގެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ. މެޗަށް ނިކުތްއިރުވެސް ރާއްޖެއަށް ސެމީގެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ ބަލިވީ ސިންގަޕޫރު އަތުންނެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި ބަލިވީ ތައިލެންޑް އަތުންނެވެ. ސިންގަޕޫރު އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 178 ލަނޑުންނެވެ. ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ ބަލިކުރީ 8 ވިކެޓުންނެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތައް ބަހާލާފައި ވަނީ 4 ގްރޫޕަކަށެވެ. ސެމީގެ ޖާގަ ލިބެނީ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް އެއް ޓީމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް