ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 09:50
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުރުގުއޭ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުރުގުއޭ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން
އުރުގުއޭ އަތުން ބަލިވެ، ބްރެޒިލް ތިން ވަނަ އަށް
 
އުރުގުއޭ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި އުރުގުއޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބްރެޒިލް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އުރުގުއޭގެ އެސްޓާޑިއޯ ސެންޓަނާރިއޯގައި ކުޅުނު މެޗު އުރުގުއޭ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އުރުގުއޭ އިން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 42 ވަނަ މިނެޓުގައި އުރުގުއޭ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑާވިން ނޫނޭޒް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ މެކްސިމިލިއާނޯ އަރައުހޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ބްރެޒިލް އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ވެސް ބްރެޒިލް އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ބްރެޒިލް އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އުރުގުއޭ އިން ވަނީ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ނޫނޭޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ނިކޮލަސް ޑީ ލާ ކްރޫޒް އެވެ. މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ޖޫނިއާ އަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. އަނިޔާވެގެން ނޭމާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނިކުތީ ރިޗާލިސަން އެވެ.

މޮޅާއެކު އުރުގުއޭ އިން ވަނީ ބްރެޒިލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ތިން ވަނައިގައި ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ބްރެޒިލަށް ވެސް ލިބެނީ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް އުުރުގުއޭ ކުރި ހޯދަނީ ލަނޑުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް