ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 22:51
ޙަސަން ލަތީފް
ޙަސަން ލަތީފް
މަޖިލިސް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ އިންތިޚާބު
ހަސަން ލަތީފް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި
 
މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ވާ ބުދަ ދުވަހު
 
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މަގާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހަ ދާއިރާއެއްގެ 22 މަގާމެއް ހިމެނޭ
 
ހަސަން ލަތީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފިއެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހު ހަސަން ލަތީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައި ކުރެއްވި ޓުވީޓް - ޓްވީޓަރ

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މަގާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހަ ދާއިރާއެއްގެ 22 މަގާމެއް ހިމެނޭއިރު، މަގާމުތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ވާ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް