ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:18
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފުލާ 2023
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފުލާ 2023
ރައީސް އޮފީސް
ސްކޮލަރޝިޕް
އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން ދެ ދާއިރާއަކުން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކުރަން ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު
 
ކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެ
 
މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވާ ކޯހަކީ ފުލްޓައިމް ކޯހަކަށްވާން ޖެހޭ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން ދެ ދާއިރާއަކުން ޕީއެޗްޑީ ކިޔެވުމަށް ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އައިޔޫއެމުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޔުނިވަރސިޓީން ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ހިއުމަން ސައިންނާއި އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ދާއިރާއިންނެވެ. އެގޮތުން، 12 ޤައުމެއްގެ އެމްކިޔުއޭއިން ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސްކޮލަރޝިޕް ހާސިލް ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެއެވެ. މި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން، މެލޭޝިއާ، ބަންގްލަދޭޝް، ސިންގަޕޯރ، ސްރީލަންކާ، ތައިލެންޑް، ނޭޕާލް، ބޫޓާން، ބުރުނާއި އަދި އިންޑޮނޭޝިއާއެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވާ ކޯހަކީ ފުލްޓައިމް ކޯހަކަށްވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އައިޔޫއެމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އޮފަރ ލެޓާ އާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ގެ ކުރިން އައިޔޫއެމްގެ އެޗްއާރު މެއިލްއަށް އީމެއިލް ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އައިޔޫއެމުން ދޭ މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޓިއުޝަންފީއާއި، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި ކޯސް ހިންގާ ޤައުމަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި އެސްޓަބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންސް، ސްޓައިޕަންޑް އަދި ބުކް އެލަވެންސް ދޭނެއެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވާ ފަރާތްތަކުން، ކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އައިޔޫއެމުން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
71%
14%
14%
0%
0%
ކޮމެންޓް