ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 05:23
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ޓްވީޓަރ
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމު
ނާގަލްސްމަން އަށް އޮތީ ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން!
 
ފުޓުބޯޅައިގެ ނަޒަރަކުން ބަލާ ނަމަ، ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން އެ ޓީމު ކޮޅަށް މެޗު އަނބުރާލީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް

ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމާއެކު ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ބުނެފި އެވެ.

ނާގަލްސްމަން މިހެން ބުނީ އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޖަރުމަނު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު އެވެ. ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމުގަ މަގާމަށް ނާގަލްސްމަން ހަމަޖެއްސީ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި ހަންސީ ފްލިކް ވަކި ކުރުމަށްފަހު އެވެ. ނާގަލްސްމަން އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ އަންނަ އަހަރު އަމިއްލަ ޤައުމުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލައި، މުބާރާތުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުމެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ނާގަލްސްމަން ބުނީ، އެމެރިކާ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވަރަށް ދުވެލި ބާރު ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އެކަން އެ މެޗުގައި ވެސް ފެނުނު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ފުޓުބޯޅައިގެ ނަޒަރަކުން ބަލާ ނަމަ، ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން އެ ޓީމު ކޮޅަށް މެޗު އަނބުރާލީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ ލަނޑު ފަހަތުގައި އޮއްވާ، ތިން ލަނޑު ޖަހައިގެން މޮޅު ވެވުނީ ކުޅުންތެރިން އިންތިހާއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަމަށް އޭނާ ދެކެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ، މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޖަރުމަނުން ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެ، ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދާފައި ކަމަށެވެ. މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތާމެދު ވެސް ނާގަލްސްމަން ހިތްހަމަ ޖެހެ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ ޒިންމާ ބޮޑު، ޕްރެޝަރު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު، ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އަދާ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަަށް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ، ޖަރުމަނު ޓީމަކީ އުންމީދުން ފުރިގެންވާ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެ ޓީމާއެކު އޭނާ އަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން ނާގަލްސްމަން ބުނީ ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މަގާމުން އޭނާ ވަކި ކުރީ އެ ކުލަބުގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ނާގަލްސްމަން ގެންދިޔުމަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީ، ޓޮޓެންހަމް އަދި ފްރާންސް ލީގުގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އިން ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް