ކ. މާލެ
|
13 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 23:07
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕް
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕް
އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕް
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދާ ބައިވެރިން ފުރައިފި
 
ޠާއިފް އަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ
 
މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ
 
އޮކްޓޯބަރު އުމްރާގެ އުމްރާވެރިން އެނބުރި މާލެ އަންނާނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވާ ހުކުރު ދުވަހު

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަ ދާ ބައިވެރިން ފުރައިފިއެވެ.

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ވެރިޔާ ފަރީދާ ހަސަން ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ އުމްރާގައި 50 އުމްރާވެރިން ހުކުރު ދުވަހު ފުރާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި މައްކާއަށް ދެވޭނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި އުމްރާގައި ހިލޭ ތިން އުމްރާ ކޮށްދެވޭނެކަމަށާއި، މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަން ބެލުމުގެ ފުރުސަތާއި ޠާއިފް އަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އުމްރާވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެވެ. އަދި އަޤީޤާ ކަތިލުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް އުމްރާވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ފަރީދާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އޮކްޓޯބަރު އުމްރާގެ އުމްރާވެރިން އެނބުރި މާލެ އަންނާނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވާ ހުކުރު ދުވަހުކަމަށް ފަރީދާ ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ދަތުރުތައް ދެން އޮންނާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. އަދި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އުމްރާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް ފަރީދާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އުމްރާ އާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އެ ގްރޫޕްގެ ނަންބަރު 9110909 އަށް ގުޅުއްވުމުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެކަމަށް ފަރީދާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ އުމްރާއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްhttps://forms.gle/vqn6pZFnJD99LhDL7މި ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭނެވެ.

މީގެއިތުރުން ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 15 ގައިވެސް މި ގްރޫޕްގެ އުމްރާ ދަތުރުތައް އޮންނާނެކަމަށް ފަރީދާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި އުމްރާގަވެސް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް