ކ. މާލެ
|
13 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 12:37
ނޯވޭގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހާލަންޑް އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ނޯވޭގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހާލަންޑް އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގ
ހާލަންޑްގެ ދެ ލަނޑާއެކު މޮޅުވެ، ނޯވޭއިން ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގގެ އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި
 
ސްޕެއިންއިން ވަނީ ސްކޮޓްލެންޑް ބަލިކޮށްފަ

އިތުބާރު ފޯވާޑް ހާލަންޑްގެ ދެ ލަނޑާއެކު ސައިޕްރަސް ބަލިކޮށް, ނޯވޭއިން އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫރޯއަށް ކޮލިފައިވުމުގެ އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ކޮލިފައިވުމުގެ އުއްމީދު ނޯވޭއިން ދެމެހެއްޓީ 4-0 ން ސައިޕްރަސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ނޯވޭގެ ދެވަނަ ލަނޑާއި ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ފޯވާޑް ހާލަންޑެވެ. ހަތް މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ހާލަންޑް ޖެހި ދެ ގޯލާއެކު ކޮލިފިކޭޝަންގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑުގެ އަދަދަކީ ހައެކެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ނޯވޭއަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ސޯލޮތްއެވެ. ފަހު ލަނޑު ޖެހީ އޯސްނެސްއެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީވެސް އޭނާއެވެ. މެޗުން ނޯވޭ މޮޅުވުމުން ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ސްކޮޓްލެންޑްގެ ޖާގަ ޔަޤީންވުންވެސް ދިގުލައިގެން ދިޔައީއެވެ.

ނޯވޭއަށް ދެން އޮތީ އާދިއްތަ ދުވަހު ސްޕެއިންއާ ވާދަކުރާ މެޗެވެ. އެމެޗުން ނޯވޭއަށް މޮޅުނުވެވިއްޖެ ނަމަ ސްކޮޓްލެންޑް ޔޫރޯއަށް ކޮލިފައިވާނެއެވެ. ނޯވޭ އޮތީ ގްރޫޕްގެ ތިން ވަނައިގައެވެ, އެއްވަނައިގައި އޮތް ސްކޮޓްލެންޑާ ދެމެދު ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ސްކޮޓްލެންޑް ބަލިކުރި ސްޕެއިންއެވެ. ސްޕެއިންއާ ނޯވޭއާ ދެމެދު އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެކެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްޕެއިން އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިގެން އަމިއްލަ ބާރުގައި ކޮލިފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު ސްކޮޓްލެންޑަށް އެބައޮތެވެ. މިގްރޫޕްގެ ފުލުގައި ސައިޕްރަސް އޮތީ ޕޮއިންޓެއް ނުލިބިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް