ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:52
19 އަހަރުން ދަށުގެ ކްރިކެޓް ޓީމް އޭސީސީ ޕްރިމިއަރ ކަޕްގައި ސިންގަޕޯރއާ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
19 އަހަރުން ދަށުގެ ކްރިކެޓް ޓީމް އޭސީސީ ޕްރިމިއަރ ކަޕްގައި ސިންގަޕޯރއާ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އޭސީސީ އަންޑަރ 19 ޕްރިމިއަރ ކަޕް
އޭސީސީ ޕްރިމިއަރ ކަޕް: ރާއްޖެ އަތުން ސިންގަޕޯރ މޮޅު
 
ސިންގަޕޯރ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 178 ލަނޑުން

މެލޭޝިޔާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭސީސީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޕްރިމިއަރ ކަޕްގައި ސިންގަޕޯރ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ސިންގަޕޯރ އަތުން ބަލިވީ 178 ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި 49.5 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ސިންގަޕޯރގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 290 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ރާއްޖެއިން ކުޅެން އަރައި 38 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 112 ލަނޑެވެ. މެޗުގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ މަބްސަރު އަބްދުﷲއާއި ޔަނީއު އަލީއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު 23 ލަނޑު ހެދިއެވެ.

Advertisement

މިއީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ތައިލެންޑާއެވެ. އަދި ފަހު މެޗުގައި ކުވެއިތާ ވާދަކުރާނީ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނީ ހަތަރު ގްރޫޕުންވެސް އެއްވަނަ ޓީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް