raajjemv logo
ފަލަސްތީން
ގުދުސްގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައި، ފަލަސްޠީނުގެ ތިން މީހުން މަރާލައިފި
 
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން އެކި ކަހަލަ އަނިޔާތައް ކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯތައް ވަނީ އާންމުވެފަ
 
އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން، ތިން މީހުން މަރުވެ، 20 މީހަކަށް ބޮޑެތި ޒަޚަމްތައް ވެފައިވޭ
 
އަލް އަޤްސާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުން މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ މަނާކޮށްފަ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
1,762
22 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 10:23
ކ. މާލެ
އިސްރާއީލު ސިފައިން ހުކުރު ދުވަހު ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކުރަނީ
ގޫގުލް

އަލް އަޤްސާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުން މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް މަނާކުރުމާއި ގުޅިގެން ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައި، ފަލަސްޠީނުގެ ތިން މީހުން މަރާލައިފިއެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން، ތިން މީހުން މަރުވެ، 20 މީހަކަށް ބޮޑެތި ޒަޚަމްތައް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުކުރު ދުވަހު އިސްރާއީލު ސިފައިން، ފަލަސްޠީނުގެ 4 ރައްޔިތުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަންވެސް ފަލަސްޠީނުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ހުކުރުދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން އެކި ކަހަލަ އަނިޔާތައް ކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯތައް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ގުދުސްގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގާފައިވަނީ އުމުރުން 50 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެނުން އަލް އަޤްސާ މިސްކިތަށް ވަނުން އިސްރާއީލުން މަނާކުރުމާއި ވިދިގެންނެވެ. އިސްރާއީލުން މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި މިވަނީ، އަލް އަޤްސާ މިސްކިތުގައި މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރު ބެހެއްޓުމަށް އިސްރާއީލުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، ހުކުރު ދުވަހު ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތައް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއިއެކު، ގުދުސް އާއި ގުދުސްގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އިސްރާއީލުން އިތުރު ސިފައިން ނެރެފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުން ބުނީ އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް އިތުރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ މަނާކުރުންތަކާއި އެކުވެސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް، ކުދިބޮޑު އެތައް ބަޔަކު ވަނީ އަލް އަޤްސާ މިސްކިތަށް ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް