ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 22:13
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް
އޭސީސީ މެންސް ޕްރިމިއަރ ކަޕް
ޒުވާން ކްރިކެޓް ޓީމް މެލޭޝިޔާއަށް!
 
މުބާރާތް އޮންނާނީ މިމަހު 12ން 24ށް

އޭސީސީ މެންސް ޕްރިމިއަރ ކަޕްގައި ވާދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކްރިކެޓް ޓީމް މެލޭޝިޔާއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިޔާގައި ފަށާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމްތައް ބަހާލާފައިވަނީ ހަތަރު ގްރޫޕަކަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމް އޮތީ ސިންގަޕޫރާއި, ކުވައިތާއި އަދި ތައިލެންޑާއެކު ގްރޫޕް ސީގައެވެ. ގްރޫޕް އޭގައި އޮތީ ނޭޕާލާއި, ބަހްރައިނާއި, ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާއި އަދި އީރާނެވެ. ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނެނީ ހޮންކޮންގާއި މެލޭޝިޔާއާއި, ޖަޕާނާއި އަދި އިންޑޮނީޝިޔާއެވެ. ސެމީފައިނަލުން ފުރުސަތު ލިބޭނީ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެއްވަނަ ހޯދާ ޓީމަށެވެ. މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ 50 އޯވަރަށެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޓީމްގެ ކޯޗަކީ އިސްމާއީލް ނިހާދެވެ. މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުން ދިޔައީ މުހައްމަދު އަޝްރަފެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ސިންގަޕޫރާއެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި 16 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ތައިލެންޑާއެވެ. ތިންވަނަ މެޗުގައި ކުވައިތާ ވާދަކުރާނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް