ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 15:40
ރަސަލް ހޮބްސް ތަކެތި
ރަސަލް ހޮބްސް ތަކެތި
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯ ޕްރޮމޯޝަންސް
އެސްޓީއޯއިން ރަސަލް ހޮބްސްގެ އުފެއްދުންތައް ގަނެގެން ދެ މީހަކަށް ސިންގަޕޫރު ދެކޮޅު ޓިކެޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
 
ދެވަނަ އިނާމަކީ 75 އިންޗީގެ ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީއަކާއި ފިލިޕްސް ސައުންޑް ބާ އެއް
 
ރަސަލް ހޮބްގެ އުފެއްދުންތައް ގަތުމަށް ހޭދަކުރާ ކޮންމެ 250 ރުފިޔާއަކަށް ޑިޖިޓަލް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ
 
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ އޮކްޓޫބަރު 1ން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ 31 ގެ ނިޔަލަށް

އެސްޓީއޯއިން ރަސަލް ހޮބްސްގެ އުފެއްދުންތައް ގަނެގެން ދެ މީހަކަށް ސިންގަޕޫރު ދެކޮޅު ޓިކެޓްލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

އޮކްޓޫބަރު 1ން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ 31 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ރަސަލް ހޮބްސް ގެ އުފެއްދުންތައް ގަތުމަށް ހޭދަކުރާ ކޮންމެ 250 ރުފިޔާއަކަށް ޑިޖިޓަލް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ދެ މީހަކަށް ސިންގަޕޫރު ދެކޮޅު ޓިކެޓް ލިބޭއިރު ދެވަނަ އިނާމަކީ 75 އިންޗީގެ ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީއަކާއި ފިލިޕްސް ސައުންޑް ބާ އެއް ދިނުމަސް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ. އަދި ތިންވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ހިޓާޗީ ފްރޮންޓް ލޯޑް ދޮންނަ މެޝިނެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ރަސަލް ހޮބްސްއަކީ 1952 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު މަގްބޫލު ބްރޭންޑެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް