ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 20:46
ވަޓްކިންސް އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ވަޓްކިންސް އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމް
އޮލީ ވަޓްކިންސް އަލުން އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމަށް!
 
މިމަހު އިނގިރޭސި ޓީމް ނިކުންނާނީ އޮސްޓްރޭލިޔާ އަދި އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް

މި ސީޒަންގައި ދައްކަމުން އަންނަ މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން އެސްޓަން ވިލާގެ ފޯވާޑް އޮލީ ވަޓްކިންސްއަށް އިނގިރޭސި ގައުމީ ސްކޮޑުން ޖާގަ ދީފިއެވެ.

ކޯޗު ސައުތު ގޭޓްގެ ސްކޮޑުން 27 އަހަރުގެ ފޯވާޑަށް ޖާގަ ދިނީ، މިހާރު އޭނާ ހުރި ފޯމާއި، ލަނޑު ޖެހުމުގައި ދައްކަމުން އަންނަ ތޫނުފިލިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކޯޗު ސައުތު ގޭޓް އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން އެންމެ އަވަހަށް ނިކުންނާނީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި އޮސްޓްރޭލިޔާއާއި އަދި އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށެވެ. މި ދެ މެޗުވެސް ކުޅޭނީ މި މަހުއެވެ. މީގެތެރެއިން އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް މިމަހު 17 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ މެޗަކީ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގ މެޗެކެވެ. ވަޓްކިންސްއަށް އެންމެ ފަހުން އިނގިރޭސި ސްކޮޑުން ޖާގަ ދިނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުއެވެ.

މިސީޒަންގައި ދައްކަމުން އަންނަ މޮޅު ކުޅުމާއެކު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަޓްކިންސް ވަނީ ބްރައިޓަން ކޮޅަށް ހެޓްރިކެއްވެސް ހަދާފައެވެ. މިސީޒަންގައި ކުޅުނު 11 މެޗުން 7 ގޯލް ޖަހައި، 3 ގޯލް ޖަހަން ވަނީ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ. އޭނާ ބުނީ މިއަށްވުރެ އިތުރުކަމެއް ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދަން އޭނާއަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ކޯޗު ސައުތު ގޭޓްވެސް ބުނީ އޮލީ މިސީޒަން ފެށީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި, ލަނޑު ޖެހުމުގެ ފޯމްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމްގެ ފޯވާޑްލައިނުން ޖާގަ ގެއްލުނު މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއަކީ ރަހީމް ސްޓާލިންގއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް