raajjemv logo
ގްރީސް-ތުރުކީ
ތުރުކީ އާއި ގްރީސް އަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
 
ބިންހެލުން އައީ ގްރީސްގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ "ކޮސް" އަށާއި ތުރުކީގެ އިޖިއަން ސަރަހައްދުގެ އައްސޭރިފަަށަށް
އަހުމަދު އަނޫޝު
1,930
ކ. މާލެ |
21 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 10:29
ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ގްރީސްގެ "ކޮސް" އަށް ގެއްލުންތަކެއްވެފަައި
އޭޕީ

ގްރީސް އާއި ތުރުކީ އަށް ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު އައި ބިންހެލުމެއް ގައި މަދުވެގެން ދެމީހުން މަރުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ގްރީސް ގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ "ކޮސް"  އަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަދުވެގެން ދެމީހުން މަރުވެ 120 ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވިއެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނަ އިމާރާތްތަކެއް ހަލާކުވެ "ކޮސް" ގެ މައި ބަނދަރުވެސް ހަލާކުވިއެވެ. 6.5 މެގްނިޓިއުޑްގައި އައި ބިންހެލުމުގެ އެޕިސެންޓާ އާއި އެންމެ ގާތުގައި ވަނީ "ކޮސް" ކަމަށްވާއިރު، މީހުން މަރުވެ އަދި ޒަޚަމްވެފައި ވަނީ އެތަނުންނެވެ. ތުރުކީގެ އިޖިއަން ސަރަހައްދުގެ އައްސޭރިފަަށަށް ވެސް  ބިންހެލުން އައިސްފައިވާއިރު ނުވަތަ އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ސަރަހައްދުން އަދި މީހަކު މަރުވި ކަމެއް އަދި ޒަޚަމްވި ކަމެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައިނުވެއެވެ. 

ދިރިހުއްޓާ މީހަކު ފެނޭތޯ އޮފިޝަލުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު 6.5 މެގްނިޓިއުޑް ގައި އައި ބިންހެލުން އައީ ތުރުކީގެ ބޮޑްރަމް ސިޓީގެ ހަ މޭލު ދެކުނުންނެވެ. އަދި "ކޮސް" ސިޓީގެ އިރު-އުތުރުއިރުން ހަމޭލުން އަޑިއަށެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް